System SOF: ERP Szyty Na Miarę

Efektywne Wspomaganie Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

Systemy wspomagania zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa (systemy klasy ERP) są obecnie najpopularniejszą grupą systemów na rynku, stanowiącą standard dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Coraz częściej sięgają po nie również mniejsze podmioty. W ogromnym stopniu ułatwiają one prowadzenie firmy i zarządzanie większością aspektów jej funkcjonowania. Tak się dzieje jednakże tylko, gdy produkt zostanie dobrany odpowiednio do specyfiki instytucji, a dostawca posiada doświadczenie, pozwalające przeprowadzić wdrożenie, które dostosuje system do szczegółowych wymogów Klienta. Często wdrożenie systemu ERP nie przynosi oczekiwanego wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Dzieje się tak ze względu na błędy i złe decyzje podejmowane zarówno na etapie wyboru produktu i dostawcy, jak i na samym etapie analizy i wdrożenia. Warto w takim razie, postawić na dostawcę, który oferuje produkt dający się rozwijać i rozbudowywać oraz posiada odpowiednie kompetencje.

Przewagi ERP SOF Nad Konkurencją:

Pełne Spektrum

System Softman ERP SOF, zawiera pełen zestaw modułów koniecznych do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa:

Informacja Zarządcza

SOF dostarcza dane pozwalające na syntetyczną prezentację informacji zarządczej w zakresie:

Automatyzacja Obsługi JPK

Moduł obsługi JPK gwarantuje naszym Klientom realizację obowiązkowych wymagań kontrolnych. Zapewnia personalizację JPK i zarządzanie poszczególnymi krokami procesu (definicja kontroli, agregowanie i weryfikacja danych, emisja plików XML, przygotowanie i wysyłka oraz odebranie UPO). Dodatkowo, moduł fakturowania podczas ewidencji faktur zakupowych i emisji faktur sprzedażowych wykonuje automatyczne operacje ich ewidencjonowania i przekazania do modułu JPK.

Rozbudowane Funkcje ERP SOF:

Modułowa Architektura

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby każdy z podsystemów mógł działać niezależnie, lub w dowolnej konfiguracji z pozostałymi modułami ERP SOF a także rozwiązaniami firm trzecich. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest elastyczne dopasowanie do oczekiwań, planów i możliwości naszych Klientów. Moduły ERP SOF mogą uzupełniać funkcjonalnie istniejące rozwiązanie, lub działać wspólnie jako całościowy zintegrowany system ERP.

Planowanie i Kontroling

System zapewnia możliwość zarządzania procesem tworzenia i kontroli realizacji planów budżetowych przedsiębiorstwa. Pozwala na opracowanie i obsługę wielu budżetów równolegle, w tym także na określenie dostępnych limitów na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Na bieżąco monitoruje planowane oraz zrealizowane przychody i wydatki, analizuje odchylenia i trendy, w perspektywie każdej z prowadzonych działalności.

Struktura Wielofirmowa

ERP SOF został zaprojektowany tak, aby obsługiwać także skomplikowane struktury organizacyjne przedsiębiorstw, składające się z odrębnych jednostek organizacyjnych i oddziałów terenowych. System pozwala także na jednoczesne prowadzenie rachunkowości dla wielu podmiotów gospodarczych.

Integracja

Możliwości integracyjne, są jedną z najważniejszych cech systemu ERP SOF. Dzięki nim zapewniona jest współpraca z dowolnymi systemami dziedzinowymi, a co za tym idzie – oczekiwana automatyzacja, która jest istotnym elementem mającym wpływ na wygodę korzystania z systemu. Model integracji, realizowany jest w oparciu o architekturę usługową (SOA). Zgodnie z nią zostały wykonane i udokumentowane wszystkie konieczne interfejsy.

Raportowanie

Dostępne w systemie raporty i zestawienia prezentują zagregowane dane finansowe, które można parametryzować. Generator sprawozdań finansowych, zawiera standardowy, predefiniowany zestaw gotowych szablonów raportów (bilans, rachunek zysków i strat, cashflow, etc.), a także pozwala na definiowanie własnych, również na podstawie danych wieloletnich. Raporty mogą być prezentowane zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej.

Ustawodawstwo

ERP SOF jest na bieżąco uaktualniany, aby w każdej chwili spełniać obowiązujące wymogi ustawowe, lokalne przepisy podatkowe, a także Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Wszelkie raporty dostępne w systemie, prezentują dane i analizy w zgodzie z Ustawą o Rachunkowości. System w kompleksowy i zautomatyzowany sposób realizuje obsługę wymagań organów kontroli skarbowej w zakresie JPK.

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.
Przewiń do góry