Moduł Obsługi JPK

Kompleksowa Obsługa Wymagań Organów Kontroli Skarbowej w Zakresie JPK.

Zaprojektowane rozwiązanie zostało oparte o moduł obsługi JPK gwarantujący użytkownikom systemów Softman realizację wymagań kontrolnych. Moduł obsługi JPK pozwala na personalizację JPK, zarządzanie poszczególnymi krokami procesu tj. definicją kontroli, agregowaniem danych, weryfikacją danych, emisją plików w formacie XML, przygotowaniem plików do wysyłki, wysłaniem danych do organu kontroli oraz odebraniem UPO.

Architektura:

Architektura rozwiązania jest wysoce elastyczna, zarówno w aspekcie wydajności jak również możliwości wprowadzania zmian w sposobie realizacji procesów kontroli. Softman przygotowuje informację kontrolną automatycznie, integrując rejestry dokumentów poszczególnych modułów. W tym zabezpieczając możliwość łączenia informacji z księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych implementowanych we wdrożeniach systemów finansowych.

  • Z punktu widzenia architektury – wdrażane rozwiązanie oparte jest o posiadane przez Klienta zasoby (system zarządzania bazą danych) oraz wykorzystuje komponenty open source nie wymagając zakupu nowych licencji
  • Z punktu widzenia bezpieczeństwa zarządzania informacją w systemie klasy ERP wdrażane rozwiązanie agreguje informacje operacyjne, nie wymaga osobnych procesów walidacji, łączenia i czyszczenia danych,wykorzystuje w maksymalny sposób modele jednokrotnej ewidencji informacji
  • Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem dostawy poprawnych danych – model Softman, oparty o integrację kompleksowych danych operacyjnych, zabezpiecza możliwość poprawnej ewidencji danych operacyjnych będących podstawą raportowania, jak również umożliwia wprowadzanie zmian w procesach przygotowania informacji w odpowiedzi na zmiany i uszczegółowienia wymagań
  • Z punktu widzenia nakładów pracy potrzebnych na wypełnienie zobowiązań kontrolnych – moduł JPK maksymalnie automatyzuje proces obsługi plików JPK przy minimalizacji kosztów i pełnej kontroli integralności danych

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

Przewiń do góry