SHR: System Obsługi Kadrowej

Oprogramowanie Kadrowe - Efektywne Zarządzanie Personelem

System Zarządzania Personelem SHR jest dostępny jako samodzielne rozwiązanie, lub jako moduł w ramach Systemu Obsługi Finansowej ERP SOF dedykowanego do kompleksowego wspomagania zarządzaniem zasobami przedsiębiorstwa. To oprogramowanie kadrowe pozwala na łatwą, a zarazem pełną kontrolę nad zatrudnieniem pracowników oraz polityką płacową firmy. Oferowany przez nas produkt spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym systemom zarządzania personelem i jest w pełni zgodny z obowiązującymi aktualnie regulacjami prawnymi. Szeroka funkcjonalność oraz elastyczność systemu zapewnia klientowi efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich jego obszarach.

Funkcje SHR:

 • Ewidencja pracowników w zakresie pełnych danych kadrowych i płacowych
 • Prowadzenie kartoteki angaży zawierającej dane o zajmowanym stanowisku i warunkach pracy z opcją przeprowadzania grupowych lub indywidualnych podwyżek według określonych kryteriów (inflacyjnych, procentowych, kwotowych)
 • Prowadzenie kartoteki urlopowej pracownika oraz kartoteki planowania urlopów pracowników w roku
 • Ewidencja i rozliczanie normatywnych i nadliczbowych godzin pracy
 • Prowadzenie kartoteki nieobecności w pracy
 • Przechowywanie danych do oceny pracownika (kwalifikacje i ich podnoszenie, kary, nagrody, ocena)
 • Przechowywanie danych o dotychczasowym stażu i poprzednich miejscach pracy pracownika (z opcją wykorzystania tych danych do różnych wyliczeń np. ilości przysługujących w danym roku dni urlopu wypoczynkowego)
 • Prowadzenie ewidencji danych o pracownikach zewnętrznych (zatrudnionych na umowę zlecenie lub dzieło)
 • Tworzenie syntetycznych raportów z danych kadrowych
 • Obliczanie zasiłków chorobowych, świadczeń emerytalno-rehabilitacyjnych, prowadzenie kart zasiłkowych , obliczanie płac i sporządzanie wydruków list płac
 • Prowadzenie ewidencji zarobków pracowników i elementów składających się na obliczanie tych zarobków
 • Obliczanie wynagrodzeń za urlopy
 • Moduł ewidencji danych o kandydatach do pracy
 • Możliwość formułowania, kompilowania i wykonywania własnych programów liczenia płac i tworzenie raportów z list płac
 • Pełna integracja z programem Płatnik
 • Automatyczne generowanie urzędowych formularzy typu: PIT (PIT-4, PIT-11/8B, PIT40, PIT8A), Z-03, Z-06, dane do DG-1
 • Tworzenie własnych raportów i zestawień
 • Silna parametryzacja umożliwiająca łatwą adaptację do specyficznych potrzeb klienta
 • Możliwość definiowania wielu programów płacowych
 • Możliwość stosowania w przedsiębiorstwach wielozakładowych

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

Przewiń do góry