Robotic Process Automation (RPA)

Oprogramowanie które sprawia, że cyfrowa transformacja staje się rzeczywistością.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) to technologia oprogramowania, która ułatwia budowanie, wdrażanie i zarządzanie programami-robotami, które naśladują działania ludzi wchodzących w interakcję z systemami cyfrowymi. Podobnie jak ludzie, programy-roboty mogą wykonywać takie czynności, jak rozpoznawanie, co znajduje się na ekranie, nawigowanie po systemach, identyfikowanie i wydobywanie danych oraz wykonywanie szerokiego zakresu zdefiniowanych działań. Mówiąc wprost – taki program może naśladować akcje wykonywane przez operatora, czyli ruchy i kliknięcia myszką, odczytywanie tekstu z okien, wciskanie klawiszy, wprowadzanie tekstu. Takie rozwiązanie pozwala na zintegrowanie ze sobą dowolnych programów posiadających interfejs użytkownika, czyli większości programów używanych w pracy biurowej. Jest to szczególnie przydatne, gdy pozostałe programy nie posiadają wystawionych do nich API, Web Service’ów etc. Ważne jest też, że to rozwiązanie nie narusza warunków gwarancji, ani licencji na posiadane oprogramowanie zasadnicze.

Korzyści z Wdrożenia RPA

Automatyzacja procesów usprawnia procesy, dzięki czemu organizacje stają się bardziej rentowne i elastyczne. Zwiększa również satysfakcję, zaangażowanie i produktywność pracowników, eliminując z ich dni pracy rutynowe zadania.

Przyspieszenie Transformacji

63% CEO twierdzi, że RPA jest głównym elementem transformacji cyfrowej.

Pagesystems Survey

Oszczędność Kosztów

oraz znacznego obniżenia kosztów, że RPA prowadzi do znacznej poprawy wskaźników biznesowych oraz znacznego obniżenia kosztów.

Większa Elastyczność

Programy-roboty mogą szybko dostosowywać się do szczytowych obciążeń i reagować na duże skoki popytu.

Większa Dokładność

Oprogramowanie RPA pomaga zredukować błędy ludzkie.

RPA Zmieni Obsługę Zadań w Twojej Firmie

Możliwości

Programy-roboty – zamiast ludzi – wykonują powtarzalne prace o niższej wartości, takie jak logowanie się do aplikacji i systemów, przenoszenie plików i folderów, wyodrębnianie, kopiowanie i wprowadzanie danych z jednego okna do drugiego, wypełnianie formularzy, przepisywanie danych oraz wykonywanie rutynowych analiz i raportów.

Zaawansowane programy-roboty mogą nawet wykonywać procesy kognitywne, takie jak interpretowanie tekstu, uczestniczenie w czatach i rozmowach, rozumienie nieustrukturyzowanych danych oraz stosowanie zaawansowanych modeli uczenia maszynowego do podejmowania złożonych decyzji.

Zalety

Gdy programy-roboty wykonują powtarzalne, wysokonakładowe zadania, ludzie mogą skupić się na tym, co robią najlepiej i co sprawia im większą przyjemność: na innowacjach, współpracy, tworzeniu i interakcji z klientami. Przedsiębiorstwa również zyskują: wyższą produktywność, efektywność i odporność. Nic dziwnego, że RPA na nowo pisze historię pracy.

Zastosowanie

Obecnie RPA przyczynia się do wzrostu wydajności i uwalnia ludzi od powtarzalnej nużącej pracy w wielu branżach i procesach. Przedsiębiorstwa z branż od usług finansowych, przez opiekę zdrowotną, produkcję, sektor publiczny, po handel detaliczny i wiele innych wdrożyły RPA w tak różnych obszarach, jak finanse, zgodność z przepisami, prawo, obsługa klienta, operacje i IT. I to tylko na początek.

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.
Przewiń do góry