Zgodność z RODO

Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Softman S.A. danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania ze stron internetowych Softman S.A. Dlatego zanim rozpoczniecie korzystanie z naszych stron, prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych na stronach internetowych Softman S.A.

Softman S.A. z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Okulickiego 5F („ My“ lub „ Softman“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe („Dane osobowe”) uzyskane podczas wypełnienia formularzy kontaktowych na stronach internetowych należących do Softman, w szczególności:

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na przesłane nam zapytanie.

Softman może przekazywać Dane osobowe:

Softman zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Softman i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto zgodnie z rozdziałem III RODO, macie Państwo prawo do:

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres: Piaseczno (05-500), ul. Okulickiego 5f, tel. + 48 22 750-22-40 lub mailowy: rodo@softman.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Przewiń do góry