mLease: Kompleksowa Obsługa Leasingu

Zintegrowany System Obsługi Procesów Leasingowych

Procesy biznesowe systemu mLease wspomagają kompleksowo obsługę umów leasingowych od przygotowania oferty, poprzez obsługę wniosku, przygotowanie umowy, obsługę posprzedażową oraz windykację należności. System IT do obsługi leasingu kompleksowo automatyzuje obsługę procedur finansowych w oparciu o kalkulację instrumentu finansowego, pełną rachunkowość bilansową i podatkową prowadzoną dla operacji leasingowych w postaci księgi pomocniczej. Obsługa finansowania jest w pełni zsynchronizowana z obsługą umowy leasingowej – zautomatyzowana w oparciu o przepływy finansowe z bankami i leasingobiorcą. System leasingowy wspiera wymogi raportowe w oparciu o własny generator sprawozdań finansowych oraz budowę przedmiotowych data mart-ów przy wykorzystaniu Oracle Business Intelligence. Obsługa back office obejmuje zarządzanie majątkiem oraz obsługę księgi głównej (ERP). Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu dla branży leasingowej procesy sprzedaży mogą być dostosowane do wymagań udzielania szybkiego leasingu prowadzonego w sieci placówek bankowych w oparciu o aplikację mobilną inicjującą proces sprzedaży, który integruje w sobie zadania scoringu, kalkulacji i oceny wiarygodności przy wykorzystaniu baz zewnętrznych. System IT dla branży finansowej obsługuje tworzenie dokumentu JPK, transakcje Split-Payment oraz jest zgodny z wymaganiami RODO.

Najlepszy CRM dla branży leasingowej
mLease Nad Konkurencją:

Modułowa Budowa

Oprogramowanie dla firm leasingowych mLease jest kompleksowym systemem IT dla branż finansowych realizującym podstawowe i pomocnicze procesy biznesowe związane z udzieleniem, obsługą, kontrolą i oceną instrumentów finansowych (leasing i wynajem) za pośrednictwem dedykowanych modułów:

 • Sprzedaż (w tym wsparcie dla sprzedaży mobilnej).
 • Middle oraz Back Office.
 • Finanse i Księgowość.
 • Windykacja.
 • Kontroling i analizy efektywności.
 • Przygotowanie informacji zarządczej.
Pełna Automatyzacja

Automatyzacja obsługi instrumentu finansowego realizowana w oparciu o:

 • Model procesu biznesowego tj. dedykowaną i strukturyzowaną procedurę operacyjną (workflow).
 • Usługę finansową (określoną funkcję kalkulacji leasingowej opartej o XIRR, lub funkcję obsługi i rozliczenia przepływów finansowych).
 • Procedurę automatycznej ewidencji rachunkowej prowadzonej w pomocniczej księdze rachunkowej zgodnie z MSR17 i Ustawą o Rachunkowości, lub funkcję kontroli finansowej.
Modułowa Budowa

Moduł rozliczeniowy tworzy trzon oprogramowania dla leasingu mLease. Składa się on z trzech wzajemnie zintegrowanych warstw merytorycznych: handlowej, operacyjnej i księgowej. Zastosowanie warstwowego podziału pozwala na dostosowanie zakresu wdrożenia systemu do wymagań i specyfiki firmy leasingowej. Wysoki poziom automatyzacji w połączeniu ze wsparciem narzędziowym pozwala na minimalizację kosztów obsługi produktów leasingowych udzielanych w nowoczesny i oczekiwany przez rynek sposób. Architektura oferowanego oprogramowania dla leasingu zapewnia łatwą integrację z systemami zewnętrznymi (finansowymi, operacyjnymi i handlowymi). Rozwiązanie to także znacznie ułatwia konwersję danych z innego rozwiązania i umożliwia etapowe jego wdrażanie.

Program komputerowy dla firm leasingowych
mLease - poznaj jego
Funkcje

 • Możliwość śledzenia obiegu umowy w firmie na etapie jej tworzenia i obsługi
 • Funkcja przechowywania w bazie całej historii umowy: aneksów, wpłat, rozliczeń, szkód, zmian adresów, harmonogramów spłat, faktur i not
 • Łatwy dostęp do informacji o klientach
 • Możliwość filtrowania umów i kontrahentów wg. dowolnie wybranych kryteriów
 • Informacje o przepływach pieniężnych (ewidencja strumieni gotówki i prognozowanie strumieni gotówki w oparciu o harmonogramy płatności z umów)
 • Wymiana informacji między bazą umów a bazą systemu finansowo-księgowego
 • Możliwość syntetycznego raportowania na podstawie zgromadzonych w systemach danych
 • Umożliwienie wpływania poszczególnych komórek organizacyjnych firmy na rozliczenia z kontrahentami
 • Usprawnienie tworzenia wszystkich dokumentów powtarzalnych przygotowywanych w firmie: pism do klientów, banków etc
 • Wspomaganie kalkulacji ofert handlowych i umów
 • Możliwość wyselekcjonowania leasingobiorców m.in. wg wartości brutto umowy, ilości zawartych umów i terminowości wpłat
 • Naliczanie automatycznie odsetek i pozostałych obciążeń kontrahenta, powiązanie wpłat z należnościami, prowadzenie rozliczeń i rozrachunków
 • Wspomaganie obsługi wniosków kredytowych i wniosków o wykup wierzytelności oraz zawartych na ich podstawie umów
 • Gromadzenie informacji o zabezpieczeniach umów. Automatyczne tworzenie list dłużników
 • Możliwość drukowania na podstawie danych z bazy wniosków o wpis do rejestru zastawu na urzędowych formularzach

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

Przewiń do góry