mWin: Obsługa Windykacji

System do windykacji - Efektywne Odzyskiwanie Należności

Płatności po terminie stanowią duży problem dla wielu przedsiębiorców. Jest to szczególnie widoczne w sektorze MSP. W dużej mierze zagrażają nie tylko płynności finansowej podmiotów gospodarczych, ale także ich przetrwaniu. Z uwagi na fakt, iż stabilność finansowa zależna jest w ogromnym stopniu od przewidywalności przepływów pieniężnych – nieterminowe płatności mają na nią znaczący wpływ. Brak stabilności finansowej, przekłada się z kolei na rozwój przedsiębiorstwa, zatrudnienie i inwestycje. Kondycja finansowa firm wynikająca z opóźnionych płatności ma także negatywny wpływ na całą gospodarkę. Według badań rynkowych, prawie połowie przedsiębiorców w Polsce próbujących odzyskać należności na własną rękę nie udaje się to w całości, nawet na przestrzeni roku od rozpoczęcia działań. Wsparcie tego procesu przy pomocy dedykowanego systemu informatycznego, może mieć decydujący wpływ na ich kondycję finansową, a także skalę działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. System obsługuje tworzenie dokumentu JPK, transakcje Split-Payment oraz jest zgodny z wymaganiami RODO.

Systemy IT dla branży windykacyjnej
Przewagi mWin Nad Konkurencją:

Niska Bariera Wejścia

Softman oferuje swoim klientom możliwość uruchomienia programu komputerowego do obsługi procesu windykacji i należności mWin także w modelu hostingowym. W takim modelu system do windykacji należności zostaje udostępniony użytkownikom za pośrednictwem Platformy Internetowej Softman, która zapewnia pełne zarządzanie wszystkimi jego warstwami technologicznymi oraz świadczy SLA na oczekiwanym przez Klienta poziomie. Późniejsze skalowanie systemu, zarówno pod kątem rosnących wymagań, realizowane jest w elastycznym modelu Pay-as-You-grow.

Optymalizacja Kosztów

System windykacyjny został zaprojektowany z naciskiem na automatyzację, aby maksymalnie ograniczyć ilość manualnych ingerencji w procesy windykacyjne i nakład pracy, a co za tym idzie koszty z nim związane. Konieczne zmiany ścieżek postępowania, czy szczegółów zadań, odbywają się na zasadach ich parametryzacji przez użytkowników systemu o wyznaczonych do tego celu rolach. Wszystko to sprawia, że program komputerowy do windykacji znacznie usprawnia zarządzanie wierzytelnościami i ułatwia ich egzekwowanie.

Całościowe Rozwiązanie

Oferowany program do windykowania mWin, jest rozwiązaniem wspierającym cały proces odzyskiwania należności. Na etapie przed windykacyjnym realizuje pro aktywne monitorowanie płatności i wysyłanie monitów, czy upomnień. W procesie windykacji miękkiej ustala zadania automatyczne i manualne, które następnie przydziela do operatorów, nadzoruje ich wykonanie i nalicza opłaty. Realizuje całą ścieżkę, aż do zakończenia postępowania windykacyjnego, odzyskania długu, jego sprzedaży lub spisania w koszty.

Rozbudowane Funkcje mWin:

Samodzielny, lub jako Moduł

mWin, będąc niezależnym i samodzielnym systemem do prowadzenia windykacji, może działać w dowolnym otoczeniu informatycznym. Jest także często wybierany, jako uzupełnienie dla innych aplikacji Softman (np. systemu pożyczkowego mLoan). W takiej konfiguracji stanowi funkcjonalne rozszerzenie innego systemu dziedzinowego, ograniczając tym samym koszt potencjalnego wdrożenia, integracji i następnie utrzymania systemów pochodzących od różnych producentów.

Dostęp Do Systemu Oparty o Role

System standardowo wyróżnia trzy role użytkowników: ‘windykator’, ‘windykator terenowy’ i ‘administrator’. W zależności od przydzielonej roli, program do windykacji należności uprawnia do odpowiednich funkcji w systemie, w celu realizacji powierzonych im zadań. Role i uprawnienia mogą być dowolnie ustalane na etapie wdrożenia, aby odzwierciedlać rzeczywistą strukturę organizacyjną firmy.

Elastyczność Procesu Obsługi

mWin to system CRM dla firm windykacyjnych, który realizuje procesy według dowolnie zdefiniowanych ścieżek, z nieograniczoną liczbą i sekwencją zadań. Zadania mogą być obsługiwane manualnie przez windykatora, automatycznie przez system lub w sposób decyzyjny (sterowane zdarzeniami). Możliwa jest zmiana konfiguracji ścieżki i zadań, także podczas eksploatacji systemu.

Integracja

System realizuje model obsługi wielu zleceniodawców. W tym celu może zintegrować się z dowolnymi systemami dziedzinowymi i odebrać od nich sprawy udostępnione do obsługi, niezależnie od sposobu ich przekazania (Web Services, pliki tekstowe, baza danych, etc.). Zapewnia także metody integracji z call center (dialer), systemami zakupu wierzytelności, windykacją ‘twardą’, eSądem, czy komornikiem, dzięki czemu doskonale spełnia standardy rozbudowanego oprogramowania crm dla firm i biur windykacyjnych.

Kanały Komunikacji

W ramach zadań na ścieżce windykacyjnej możliwe jest wysyłanie komunikatów następującymi kanałami: sms, e-mail, spersonalizowane wydruki masowe, a także inicjowanie połączeń telefonicznych z dłużnikami poprzez zewnętrzne, dedykowane call center (dialer). System umożliwia także automatyczne naliczanie opłat za wykonywane czynności windykacyjne.

Kontrola Operacyjna

mWin jako kompleksowy program dla windykacji pozwala na pełną kontrolę procesu odzyskiwania należności. Monitoruje stan realizacji zadań, szczegółowe informacje o klientach, saldzie zadłużenia, sprawach windykacyjnych, historii kontaktów, etc. Zapewnia Administratorowi możliwość zarządzania ścieżkami, zadaniami, przypisaniem ich do Windykatorów, tworzenie szablonów, a także dostęp do statystyk i raportów.

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.
Przewiń do góry