SEP: System Ewidencji Czasu Pracy Zdalnej

Łatwiejsze i Bardziej Optymalne
Zarządzanie Firmą i Zadaniami Projektowymi

W obecnej rzeczywistości praca zdalna staje się coraz bardziej wszechobecna, a zarządzanie przedsiębiorstwami również przybiera formę zdalną. Taka zmiana może okazać się nie lada wyzwaniem dla właścicieli przedsiębiorstw, oraz całej kadry kierowniczej i zarządzającej. Nagle kontrola efektywności wykorzystywanego przez pracowników czasu, ilość obowiązków oraz maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, stało się trudne do nadzorowania. Z jednej strony są przesłanki ku temu, aby ufać pracownikom w ich maksymalne zaangażowanie w wykonywane obowiązki i optymalne wykorzystanie czasu, z drugiej zaś potrzeba chociażby minimalnej kontroli rozliczania pracy zdalnej i nadzoru nad pracownikami jest niekwestionowana.

Stąd powstał pomysł na narzędzie – System Ewidencji Pracy Zdalnej (SEP) – które w prosty, czytelny i przejrzysty sposób:

Nowy system ewidencji pracy zdalnej stworzony przez firmę Softman S.A. odpowiada na wszystkie te, jak i inne potrzeby kadry zarządzającej i kierowniczej, zwłaszcza przy ewidencji i rozliczaniu pracy zdalnej. Dzięki możliwości rejestracji czynności wykonywanych przez pracowników, możliwe jest wyróżnienie wśród nich np. prac twórczych, bądź czynności powiązanych z danym projektem do zweryfikowania jego kosztów. Wreszcie pozwoli nam też ocenić zasadność, lub jej brak, obecnego poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, co ma znaczący wpływ na koszt prowadzonej działalności.

System wspomagający SEP działa w następujący sposób:

na którym codziennie rejestruje wszystkie wykonywane czynności, które mogą być podzielone na różne kategorie w strukturze wielopoziomowej (np. projekty, podprojekty, zespoły, rodzaje, technologie itp.). Samo rozpoczęcie wypełniania listy czynności powoduje automatyczne zarejestrowanie pracownika na liście obecności danego dnia. W zależności od rodzaju zatrudnienia dany pracownik wypełnia zadaniami swój ośmiogodzinny lub inny dzień pracy. W każdym wpisie pracownik może np. wskazać miejsce przechowywania wyników pracy (jeśli są one zmaterializowane), zidentyfikować jej rodzaj i pracochłonność, wskazać do którego z projektów ona należy, itd.

z nieco szerszymi uprawnieniami, które pozwalają m.in. na weryfikacje oraz komentowanie wpisów pracowników. Jest również możliwość wymuszenia akceptacji kierownika – stosowanej przy pewnych rodzajach zadań. Dodatkowo, kadra zarządzająca, jak i kierownicza, posiada łatwy i przejrzysty dostęp „tu i teraz” w każdym momencie dnia do tego, co robią podlegli im pracownicy, jak sprawnie obsługiwane są projekty, na ile zespoły współpracują ze sobą, gdzie są zagrożenia, jaki jest stosunek pracy indywidualnej do pracy w zespołach, kto w danym dniu jest na urlopie i wiele innych.

z systemem kadrowo-płacowym, finansowo księgowym, kalendarzem, itp. Możliwości rozszerzenia funkcjonalności SEP są nieograniczone.

w estetycznej, przejrzystej i spójnej formie, stworzonej na bazie technologii Oracle APEX 19, z dostępem z poziomu przeglądarki internetowej.
System Ewidencji Pracy Zdalnej (SEP) dostępny jest w ofercie Softman S.A. w formule hosting’u.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z działem sprzedaży, lub wypełnienie poniższego formularza, dzięki któremu będziemy Państwu w stanie przesłać krótkie demo prezentujące najważniejsze funkcjonalności opisane powyżej. Zapraszamy do kontaktu.

Interesujące ? Zostaw kontakt lub zadzwoń do nas.

Przewiń do góry